Kredyt z gwarancją BGK (de minimis)

To kredyt z zabezpieczeniem spłaty kredytu dla mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach pomocy publicznej. Gwarancja pomaga w otrzymaniu wnioskowanej kwoty i daje możliwość uzyskania lepszej oferty.