Faktoring

Nie musisz czekać na płatność za twoje faktury. Środki otrzymujesz zaraz po wystawieniu dokumentu. Dzięki faktoringowi znika obawa, że nagle w kasie zabraknie pieniędzy na przykład na wynagrodzenia czy planowane inwestycje, bez których firma nie może się rozwijać.

Factoring w naszej ofercie

Faktoring pełny

To forma, która zapewnia przedsiębiorcy finansowanie działalności na podstawie bieżących faktur, ale także ochronę przed ryzykiem braku zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę. Firma faktoringowa bierze na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahentów współpracujących z klientem.

Faktoring niepełny

Faktoring niepełny także zapewnia przedsiębiorcy uzyskanie finansowania działalności na podstawie faktur. Jednak w tym przypadku nie pozbywa się on ryzyka niewypłacalności swoich kontrahentów.

Faktoring mieszany

Usługa zawierająca w sobie zarówno elementy faktoringu pełnego, jak i niepełnego. Przedsiębiorca może w niej skorzystać z przeniesienia ryzyka niewypłacalności kontrahentów na firmę faktoringową. Dotyczy ono jednak wierzytelności na określoną w umowie kwotę.