Wpisałeś hipotekę? Nie zapomnij o PCC

Wpisałeś hipotekę? Nie zapomnij o PCC

Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest wpis w IV dziale księgi wieczystej. Czynność ta podlega podatku od czynności cywilnoprawnych czyli PCC. Stawka tego podatku jest stała i wynosi 19 zł.

Jeśli wpisu hipoteki dokonuje notariusz on też pobierze tą opłatę ale jeśli wniosek składamy sami do Sądu to należy też pamiętać o jego opłacie.

Po złożeniu wniosku o wpis hipoteki do Sądu, składamy do swojego Urzędu Skarbowego deklaracje PCC-3. Mamy na to maksymalnie 14 dni. Jeśli właścicieli nieruchomości jest więcej niż 1 osoba, do formularza należy załączyć druk PCC-3/A

Formularz można złożyć osobiście ( formularze do pobrania ) lub poprzez stronę https://www.podatki.gov.pl/alert-portal-podatkowy-uslugi/

Jak złożyć formularz online?

Po wejście na stronę podatki.gov.pl wybieramy opcję przejścia do Podatku Podatkowego

Jeśli mamy założony profil możemy się zalogować lub na końcu procesu potwierdzić formularz podając nasz przychód za ostatni rok podany na naszym PIT.

Następnie wśród formularzy wybieramy PCC

I dalej deklarację PCC-3

W oknie data czynności wpisujemy datę wniosku o wpis hipoteki

Następnie możesz wybrać opcję kreatora lub skorzystać z zamieszczonego poniżej wzoru

W obszarze B1, podpunkt 7 wybieramy:

  1.  Jeśli są inni właściciele nieruchomości – „podmiot zobowiązany solidarnie do zapłaty podatku” – każdy współwłaściciel musi wypełnić druk PCC-3/A, który należy dołączyć do druku PCC-3.
  2. inny podmiot – jeśli jesteśmy jedynymi właścicielami nieruchomości

Po wpisaniu danych osobowych w obszarze C p.21 wpisujemy dane dotyczące umowy. Odnajdziemy je w oświadczeniu do wpisu hipoteki lub w umowie:

WPIS HIPOTEKI UMOWNEJ DO KWOTY ……………..  NA ZABEZPIECZENIE SPŁATY KAPITAŁU I ODSETEK OD KREDYTU NR ………………………………. Z DNIA …………..

USTANOWIONEJ NA NIERUCHOMOŚCI  WPISANEJ DO KSIĘGI WIECZYSTEJ …………………………………. POŁOŻONEJ W ………………………………………

 

 

Kolejne pozycje wpisujemy według wzoru:

 

W przypadku występowania więcej niż 1 podatnika w Obrębie H 64. podajemy ilość załączników PCC-3/A

 

Jeśli nie zalogowaliśmy się na początku, teraz formularz możemy potwierdzić podając nasz przychód za ostatni rok podany na naszym PIT